NunaGIS

 

 

 NYT: Vandkraftpotentialer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NunaGIS er et digitalt atlas, der viser kort over Grønland på internettet. Man kan se et kort over hele Grønland eller et specialkort over Nordøstgrønland. Man kan også vælge meget nøjagtige kort og luftfotos over landets byer og bygder.

Sammen med kortene kan man se geografiske oplysninger såsom fuglefjelde og følsomme fugleområder, vandrende rensdyr nord for Nuuk, jagtdistrikter, bevaringsværdige bygninger, Grønlands territoriale grænser og meget andet.

Asiaq har i juni 2013 udarbejdet en rapport i forbindelse med rapportering til Dancea. Rapporten kan downloades her

Mens bilagene til rapporten kan downloades her

Finansdepartementet| Afdelingen for Landsplanlægning | Postbox 1037| 3900 Nuuk | Grønland